Categories Dharm RakshaGau RakshaReligious Event

Gau Raksha Sankalp Sabha was held

Gau Raksha Sankalp Sabha was held in Gayathri Hall which is near by BR Ambedkar Grounds as the Police denied permission for the Sabha at BR Ambedkar Grounds.

 

12363250_497511883743074_4598626746924252010_o 12322567_497511937076402_2461552490467137237_o 12308039_497511900409739_213986920700563977_o 12339638_497511940409735_4440421297357682022_o